HỆ THỐNG SƯỞI ẤM KHÍ Turbotemp

Việc làm ấm bể bơi là một việc cần thiết khi mà bể bơi vào mùa đông. Nước trong bể ấm lên giúp chúng ta có thể thỏa thích ngụp lặn, bơi lội dù là mùa đông. Hãy sử dụng HỆ THỐNG SƯỞI ẤM KHÍ Turbotemp để giúp có chúng ta có bể bơi tuyệt vời trong những ngày lạnh lẽo.

Remove term: HỆ THỐNG SƯỞI ẤM KHÍ Turbotemp HỆ THỐNG SƯỞI ẤM KHÍ TurbotempRemove term: xây dựng hồ bơi xây dựng hồ bơiRemove term: thiết kế thi công xây dựng hồ bơi thiết kế thi công xây dựng hồ bơiRemove term: thiết kế hồ bơi thiết kế hồ bơiRemove term: thiết bị hồ bơi thiết bị hồ bơiRemove term: thi công hồ bơi thi công hồ bơiRemove term: máy thiết bị hồ bơi máy thiết bị hồ bơi

HỆ THỐNG SƯỞI ẤM KHÍ Turbotemp

HỆ THỐNG SƯỞI ẤM KHÍ Turbotemp đã được thiết kế cẩn thận để chịu được môi trường khắc nghiệt của một hệ thống spa. Và các vật liệu phi kim loại được sử dụng rộng rãi. Trường hợp các bộ phận sản phẩm là kim loại được sử dụng tuy nhiên như nó không bị nước ăn mòn. Waterco không muốn bị tổn hại bởi sự ăn mòn hoặc gia tốc. Thêm vào đó, HỆ THỐNG SƯỞI ẤM KHÍT urbotemp có sự cân bằng hóa học của nước. Là mối quan hệ giữa pH, tổng độ kiềm, độ cứng của canxi và nhiệt độ. Bể bơi chuyên nghiệp hoặc spa của bạn có thể kiểm tra nước để đảm bảo nó về mặt hóa học cân bằng theo chỉ số bão hòa Langelier.

Remove term: HỆ THỐNG SƯỞI ẤM KHÍ Turbotemp HỆ THỐNG SƯỞI ẤM KHÍ TurbotempRemove term: xây dựng hồ bơi xây dựng hồ bơiRemove term: thiết kế thi công xây dựng hồ bơi thiết kế thi công xây dựng hồ bơiRemove term: thiết kế hồ bơi thiết kế hồ bơiRemove term: thiết bị hồ bơi thiết bị hồ bơiRemove term: thi công hồ bơi thi công hồ bơiRemove term: máy thiết bị hồ bơi máy thiết bị hồ bơi

HỆ THỐNG SƯỞI ẤM KHÍTurbotemp

Với HỆ THỐNG SƯỞI ẤM KHÍTurbotemp, nước được duy trì ở mọi thời điểm như sau: - Mức độ pH: từ 7,2 đến 7,8. - Tổng kiềm: giữa 80 & 150ppm. - Độ cứng canxi: giữa 150 & 300ppm. - Và trong những dung sai này được cân bằng với chỉ số bão hòa Langelier trong một phạm vi: -0.2 đến +0.2.

Remove term: HỆ THỐNG SƯỞI ẤM KHÍ Turbotemp HỆ THỐNG SƯỞI ẤM KHÍ TurbotempRemove term: xây dựng hồ bơi xây dựng hồ bơiRemove term: thiết kế thi công xây dựng hồ bơi thiết kế thi công xây dựng hồ bơiRemove term: thiết kế hồ bơi thiết kế hồ bơiRemove term: thiết bị hồ bơi thiết bị hồ bơiRemove term: thi công hồ bơi thi công hồ bơiRemove term: máy thiết bị hồ bơi máy thiết bị hồ bơi

HỆ THỐNG SƯỞI ẤM KHÍTurbotemp


thiết bị bể bơi , thiết bị hồ bơi