HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC TỰ ĐỘNG

Để kiểm tra các thành phần hóa học có trong nước thì Waterco xin giới thiệu một sản phẩm mới, đó chính là: HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC TỰ ĐỘNG. Với hệ thống này bạn không tốn quá nhiều thời gian để tự mình kiểm tra thành phần nước nữa.

Remove term: xây dựng hồ bơi xây dựng hồ bơiRemove term: thiết kế hồ bơi thiết kế hồ bơiRemove term: thiết bị hồ bơi thiết bị hồ bơiRemove term: thi công hồ bơi thi công hồ bơiRemove term: máy thiết bị hồ bơi máy thiết bị hồ bơiRemove term: HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC TỰ ĐỘNG HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC TỰ ĐỘNG

HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC TỰ ĐỘNG

HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC TỰ ĐỘNG có khả năng quản lý nước tự động. Sản phẩm này sẽ liên tục theo dõi nước hồ bơi của bạn. Đặc biệt, Còn có thể kiểm soát độ pH của hồ bơi, giữ cho nước trong hồ bơi của bạn an toàn và lành mạnh. HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC TỰ ĐỘNG sẽ tự đo lường và điều chỉnh chính xác mức độ sanit (chlorine). Ngoài ra, HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC TỰ ĐỘNG cũng sẽ kiểm tra độ cân bằng pH (acid) thông qua phản hồi từ cảm biến nội tuyến. Điều này đảm bảo các điều kiện bơi an toàn nhất có thể dành cho bạn. Chi phí được giảm đi do sử dụng hóa chất.

Remove term: xây dựng hồ bơi xây dựng hồ bơiRemove term: thiết kế hồ bơi thiết kế hồ bơiRemove term: thiết bị hồ bơi thiết bị hồ bơiRemove term: thi công hồ bơi thi công hồ bơiRemove term: máy thiết bị hồ bơi máy thiết bị hồ bơiRemove term: HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC TỰ ĐỘNG HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC TỰ ĐỘNG

HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC TỰ ĐỘNG

Với HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC TỰ ĐỘNG thì yêu cầu về công suất là tối thiểu. ORP và pH ở một điểm đặt tối ưu. Bên cạnh đó, HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC TỰ ĐỘNG đem lại khả năng kiểm soát bể bơi và Spa kết hợp bởi vì nó cảm nhận nước từ hồ bơi hoặc spa và điều chỉnh cho phù hợp. Do đó đảm bảo mỗi được sanitized đến mức tối ưu

Remove term: xây dựng hồ bơi xây dựng hồ bơiRemove term: thiết kế hồ bơi thiết kế hồ bơiRemove term: thiết bị hồ bơi thiết bị hồ bơiRemove term: thi công hồ bơi thi công hồ bơiRemove term: máy thiết bị hồ bơi máy thiết bị hồ bơiRemove term: HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC TỰ ĐỘNG HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC TỰ ĐỘNG

HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC TỰ ĐỘNG

 

Và hơn thế nữa HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC TỰ ĐỘNG  tự động hoá một Chlorlorin muối. HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC TỰ ĐỘNG được thiết kế để sử dụng như là một chất chlorin có mặn. Chỉ cần cắm nước muối của bạn vào hồ bơi và mức clo được duy trì. Với nhiều chu kỳ lọc: HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC TỰ ĐỘNG cho phép lên đến 4 chu kỳ lọc để được kích hoạt. Điều này cho phép linh hoạt hơn, đặc biệt là trong quá trình điều chỉnh định kỳ. Các đơn vị đi kèm với 2 chu kỳ kích hoạt như mặc định.

HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC TỰ ĐỘNG


thiết bị bể bơi , thiết bị hồ bơi